Site duyuruları

There are no discussion topics yet in this forum

Course categories


Available courses

iColReg sponsorluğunda hazırlamış olduğumuz deneme sınavı ile zabitlik sınavına hazırlanabilirsiniz. Deneme sınavı, açıklamalı cevapları ile birlikte sunulmuştur. 


ColReg, tüm dünya denizlerinde, denizcilerin kutsal kitabı olarak bilinmektedir. Her denizci ColReg ile ilk eğitim yıllarında tanışmakta ve temellerini eğitim sıralarında atmaktadır. Verilen eğitim başarısı ileride ColReg’i ne kadar anlayacağımız ile doğru bir orantılıdır. Ne yazık ki bu eğitim ColReg’i öğrencilere net bir şekilde öğretecek kadar yeterli değildir. Bunun sebebi eğitim sisteminin yetersiz olması ve eğitim için uygulanan programlarında muhafazakâr şekilde devam etmesidir.  Eğitim için sadece Tüzük ‘ün kendisinin kullanılması ise bu konuda rehber bir yayın eksikliğinin olduğu göstermektedir.

Yazar, ColReg çalışmalarına 2012 yılında Birleşik Krallıklarda aldığı eğitimler, katıldığı programlar ve seminerler ile başlamış ve sonrasında bu çalışmalarını günümüze kadar sürdürerek kapsamlı bir ColReg rehber kitabı hazırlamıştır. Yaklaşık 10 yıllık süreçte ColReg ‘in en anlaşılır olduğu ülkelerden bazıları olan Birleşik Krallık ve Hindistan’da yazılan yayınlar incelenmiş; bahsi geçen ülkelerde ki deniz insanları ile görüşmeler sağlanmış ve oralarda nasıl bir eğitim sisteminin izlendiği hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra asıl eğitimin Tüzük referans alınarak uygulamalı olarak verildiğinde daha verimli olunduğu anlaşılmıştır. Bu uygulama çoğu zaman modellemeler ya da grafik çizimleri ile birlikte olmakla beraber, her zaman çok kapsamlı bir simülasyon programı ile birleştirilmektedir. Yoğunlaştırılmış eğitimler 3-6 ay sürmekte ve en çok çizimler ya da modeller kullanılmaktadır. Bu sistem ile ColReg ‘in sınıf ortamında tam anlamı ile öğrenilmesi hem çok daha kolay hem de daha akılda kalıcıdır.


This quiz should be taken before employment of all officers.

Bu dersin sonunda ham petrol tankerlerinde uygulanan COW operasyonları hakkında genel olarak bilgi edinmeniz hedeflenmiştir.

Bu ders içerisinde Oil Record Book ile ilgili genel tanımlamalar ve uygulama prosedürü anlatılmaktadır.

Bu kurs sonunda, denizcilik şirketlerinin personel departmanlarında çalışabilmek için ihtiyacınız olabilecek bilgi ve becerilere sahip olmanız hedeflenmiştir.

This course covers the basics of keeping GMDSS Log Book records and testing procedures of various GMDSS communication equipment.